Doe-onderwijs

Op de Pendinghe vinden wij een brede ontwikkeling belangrijk. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. Dit wordt geïntegreerd in het doe-onderwijs. Daarin staat de eigen leefomgeving en belevingswereld van het kind centraal. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan en hoe ze problemen oplossen. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke leefomgeving en de verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

 

Tijdens de lessen doe-onderwijs proberen we waar mogelijk de wereld om ons heen de school in te halen door materialen te verzamelen, maar ook gastsprekers uit te nodigen. Daarnaast gaan we met de kinderen de wereld om ons heen verkennen met excursies in de buurt.

 

De thema’s die in het schooljaar 2020-2021 tijdens doe-onderwijs worden aangeboden zijn: gezond gedrag, de tijd van ontdekkers en hervormers (techniek), beroepen, wonen en leven in Europa, feesten en religies, de tijd van de regenten en vorsten, milieu en duurzaamheid, dieren, op een zeilschip, tijd van pruiken en revoluties, verkeer en weer en klimaat.

 

Doe-onderwijs thema Wereldgeloven

In de midden- en bovenbouw werken we over het thema wereldgeloven.

We kijken naar de belangrijkste kenmerken van de grote geloven op de wereld:

het Jodendom, het Christendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme.

We hopen deze periode ook een aantal ouders als gasten te kunnen ontvangen om iets te 

vertellen over het geloof. Op de foto zie je de symbolen van de wereldgeloven. Kunnen jullie

herkennen bij welke geloven de symbolen horen?

 

 

Doe-onderwijs: geloven en feesten:

Na de herfstvakantie starten we, in de groepen 4, 5 en 6, met het thema: geloven en feesten. Op De Pendinghe komen we in aanraking met veel verschillende geloven en feesten. Om onze leerlingen kennis te laten maken de verschillen en de overeenkomsten tussen de geloven en de feesten zijn we op zoek naar ouders die in de klas willen komen vertellen over hun geloof. 

​Mocht u dit leuk vinden om te doen, of heeft u iemand in uw omgeving die dit leuk vindt om te doen, dan kunt u dit voor de herfstvakantie doorgeven aan de leerkracht van uw kind! 

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies